Blue World Blue World
Blue World Blue World
Blue World Blue World
Untitled Document
KISRAKLARDA AŞILAMA

KISRAKLARIN VİRUS ABORTUS VE RHİNOPNEUMONİTİS AŞISI

Aşı kuzu böbreği doku kültüründe RAC - H suşunun 256'ıncı ve daha yukarı pasajları kullanılarak hazırlanan liyofilize bir aşıdır. Aşı koruyucu olarak cinsiyet farkı gözetilmeksizin 3 aylık taylardan başlayarak tüm yetişkin atlara uygulanır.
           
Uygulama ve Doz:Liyofilize aşı 5 ml serum fizyolojik ile sulandırılır ve 1 ml olarak uygulanır.

Ambalaj Şekli: 5 dozluk şişelerde.

Blue World Blue World