Blue World Blue World
Blue World Blue World
Blue World Blue World
anasayfa
SIĞIRLARDA AŞILAMA -1-

CANLI BAKTERİYEL AŞILAR
•Anthraks Aşısı
•Canlı Agalaksi Aşısı
•Canlı Keçi Ciğer Aşısı
•Brucella Aşıları
•Br. Melitensis (ergin ve genç)
•Br. Abortus ovis (ergin ve genç)

 İNAKTİF BAKTERİYEL AŞILAR
-Clostridial aşılar
a.Enterotoksemi
b Enfeksiyöz Nekrotik hepatitis
c.Yanıkara
-Pastörella
-İnaktif agalaksi
-İnaktif Keçi Ciğer ağrısı

CANLI VİRAL AŞILAR
· Koyun Keçi Çiçek aşısı
· PPR aşısı
· Mavidil (?)
· Kuduz (?)

İNAKTİF VİRAL AŞILAR
 · Şap
· Kuduz (?)

PARAZİTER AŞILAR
·Theileria Aşısı

1-) ŞAP AŞISI:
Şap virusundan hazırlanmış monovalan, bivalan, polivalan aşılar mevcuttur. İnaktive edilmiş konsantre bir aşıdır. Hasta olanlar ,hastalıktan şüphe duyulan, ileri derecede gebe olanlar ve 4 aylıktan küçük buzağılar aşılanmamalıdır. Aşılamadan 10 gün sonra başlayan bağışıklık 6 ay devam eder. Aşı gerdana deri altı olarak 5cc uygulanır

2-) SIĞIR VEBASI AŞISI:
Aşı her yaştaki buzağı, sığır ve gebe hayvanlara uygulanabilir. Aşılı annelerden doğan buzağılar 3 aylıktan önce aşılanmamalıdır. Aşı boynun yan tarafından deri altı olarak 1cc uygulanı

3-) ŞARBON (ANTHRAKS) AŞISI:
Hastalığın sık görüldüğü bölgelerde ilkbahar aylarında uygulanmalıdır. Eğer hastalık ortaya çıkmış ise hastalıksız hayvanlara hemen yapılmalıdır. Aşılamadan sonra bağışıklık 1-2 hafta içinde başlar ve 1 yıl kadar devam eder. Aşı dozu sığırlarda boyun derisi altına 1cc, danalarda 0.5cc dir. Ancak 2 aylıkten küçüklere aşı uygulanmamalıdır

4-) BRUCELLA AŞISI:
Aşı 4-8 aylık dişi danalara yapılır. Boynun sol tarafından deri altı 5cc uygulanır. Aşı canlı aşı olduğundan aşılamadan sonra (anafilaktik) şok görülebilir. Ayrıca aşı uygulanırken el, yüz ve özellikle gözlere bulaştırılmamalıdır

5-) ENTEROTOKSEMİ AŞISI:
Sığırlarda enterotoksemi, yanıkara, enfeksiyöz nekrotik hepatit ve tetanozda kullanılan aşılar mevcuttur. Sığırlara 5cc deri altı veya kas içi yolla uygulanır. Aşısız annelerden doğan yavrular 2 haftalık yaşta aşılanmalıdır. Aşılı annelerden doğan yavrular 10-12 haftalık yaşta aşılanmalıdır. İkinci aşılama 4-6 hafta sonra yapılır

6-) LEPTOSPİROZ AŞISI:
Aşının dozu 2cc dir ve kas içi yolla uygulanmalıdır. Vibrio-lepto5 isimli aşı hem leptospiroza hem de Campylobacter fetus'a karşı etkilidir. Bu aşı çiftleşme dönemine 2-6 hafta kala 5cc dozunda kas içi veya deri altı uygulanmalıdır. Yılda bir tekrarlanır. Kesimine 21 gün kalan hayvanlara uygulanmamalıdır.

7-) PASTÖRELLA AŞISI:
Hastalığın görüldüğü yerlerde mevsiminden önce aşı mutlaka yapılmalıdır. 2cc dozunda kas içi yapılır. Gebelerde rahatlıkla kullanılabilir.

İLERİ>>
Blue World Blue World